Onderwijs

Er is een toenemende aandacht voor duurzaamheid in de maatschappij en daarmee in het onderwijs. Veel scholen erkennen het grote belang van het thema duurzaamheid binnen het onderwijs en voelen urgentie om het in te zetten in hun lesprogramma’s. Het ontbreekt echter veelal aan een structurele aanpak. Het huidige aanbod van lesmateriaal is versnipperd en gaat vaak over natuurbeleving of afval. Het is van belang om leerlingen een breder inzicht te geven. Pas als je het hele plaatje ziet, begrijp je hoe groot je impact kan zijn en hoe je zelf kan bijdragen.

Daarom werken we aan lesmateriaal, in eerste instantie voor het primair onderwijs. Het ImpactProject leert leerlingen wat zíj kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame wereld.

Het ImpactProject lesmateriaal

Voor het schooljaar 2020-2021 voorzien we het primair onderwijs van een arrangement van lesmateriaal dat aansluit op de huidige praktijk van het onderwijs en bij de kerndoelen van de SLO. Daarnaast leren we kinderen vaardigheden die passen in de 21st century skills en leren we ze een positief-kritische houding aan, waarbij ze zélf leren afwegen, nadenken over technische innovaties en omgaan met een veranderende wereld.

Het lesmateriaal biedt een structurele en modulaire aanpak voor duurzaamheidsonderwijs voor 4 verschillende jaargroepen; groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 en bestaat uit:

– Lessen met lesactiviteiten gericht op ontdekken, ervaren en zelf ontwerpen. Doel: leerlingen op eigen niveau bewust maken van, en inzicht geven in de complexe samenhang van de productieketen en de daarmee gepaard gaande impact. Daarnaast leerlingen interessante tips aanreiken en positieve oplossingen zoveel mogelijk zelf laten ontdekken. Hierbij komen de vier thema’s uit het boek de Verborgen Impact aan bod; eten & drinken, spullen, huis en vervoer.
– Challenges
– Lesactiviteiten gericht op de actualiteit
– Informatie voor ouders
– Lessen voor PABO-studenten zodat zij verworven inzichten mee kunnen nemen in hun toekomstige werk. 

Onderwijsteam

Het onderwijsteam wordt gevormd door ervaren en betrokken medewerkers die verbonden worden door het noodzakelijke gevoel dat kinderen niet vroeg genoeg goed duurzaamheidsonderwijs kunnen krijgen.

• Janneke Postulart (grafisch vormgever, spreker)
• Hélène Lendfers (onderwijsontwikkelaar, communicatie)
• Ellis de Bresser (onderwijskundige, methodemaker, onderwijsontwikkelaar)
• Angela de Kuijper (ontwerper en lesmaker, Buro de Kuijper)
• Ondersteund door Babette Porcelijn (auteur, ontwerper, spreker) en Elise van den Berg (projectmanager)

Heb je een vraag met betrekking tot het lesmateriaal? Neem contact met ons op via onderwijs@ecopositief.org!