Onderwijs

‘There is no planet B’. De leus duikt op op kartonnen borden over de hele wereld. Op het jeugdjournaal is te zien hoe scholieren wereldwijd demonstreren om aandacht te vragen voor het milieu. Duurzaamheid is een thema van nu – misschien wel het allerbelangrijkste thema. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jongeren, want het gaat om hun toekomst.

Veel jongeren willen graag actief meehelpen aan het verduurzamen van de aarde. Wat ze daarvoor nodig hebben is feitelijke kennis én een dosis positieve energie. Daarom heeft het onderwijsteam lesmateriaal ontwikkeld voor het primair onderwijs. Zo leren leerlingen wat zíj kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame wereld.

Leerlingen gaan onderzoeken waar producten vandaan komen en wat ‘de verborgen impact’ van producten is. Zo worden ze zich bewust van de hele impactketen. Van grondstofdelving naar productie, vaak ver buiten hun zicht, naar vervoer tot aan gebruik en afvoer. Maar bovenal leren ze wat ze zelf kunt doen, tools ontdekken om effectief te verduurzamen en anderen daarmee te inspireren!

We hebben voor het primaire onderwijs een bovenbouw project ontwikkeld. Enkele scholen hebben dit intussen met enthousiasme afgerond. Er wordt hard gewerkt om de midden- en onderbouw ook van inspirerende lessen te voorzien en digitale ‘vervolglessen’ en een interactieve spelvorm te ontwikkelen.

Tot slot zijn we op dit moment aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het VO, dus ben je VO docent en geïnteresseerd, neem gerust contact met ons op!

Ons lesmateriaal laat leerlingen werken aan de 21st Century Skills, zoals kritisch en creatief denken, probleem oplossend vermogen, de informatievaardigheden, communiceren, samenwerken en zelfregulering.

Het onderwijsteam van ThinkBigActNow:

  • Janneke Postulart (grafisch vormgever, spreker)
  • Helene Lendfers (onderwijsontwikkelaar, communicatie)
  • Ellis de Bresser (methodemaker, onderwijsontwikkelaar)
  • Sabine Wermeskerken (docent, communicatie)
  • Angela de Kuijper (grafisch vormgever en beeldredacteur, Buro de Kuijper)
  • Ondersteund door Babette Porcelijn (auteur, ontwerper, spreker) en Elise van den Berg (projectmanager)

Heb je een vraag met betrekking tot het onderwijs of ben je PO docent en wil je het lesmateriaal eens uitproberen? Neem contact met ons op via onderwijs@ecopositief.org!