Doel van de stichting

Stichting EcoPositief draagt significant bij aan verduurzaming van de maatschappij door mensen en organisaties inzicht te geven en te inspireren om eco-positief te worden, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn. Een van de belangrijke pijlers is dat voor het berekenen van de ecologische impact alle factoren (alle soorten impacts en externaliteiten) worden meegenomen. 

We geven inzicht in de impact hotspots, we laten zien wat effectieve oplossingen zijn en benadrukken de voordelen van eco-positieve keuzes. Dat doen we op twee manieren die nauw samenhangen:

» Ten eerste onderzoeken wij hoe impact totstandkomt en wat we daar het beste aan kunnen doen. Onderzoek geeft inzicht in problemen en effectieve oplossingen.

» Vervolgens ontwikkelen wij communicatie over deze inzichten, met als doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren om eco-positief te worden.