ANBI

Organisatie en contact

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:

  • Léon van Geest, voorzitter
  • Raymond Dommanschet, secretaris
  • Ruud van de Ven, penningmeester

Babette Porcelijn is met ingang van 1 juli 2021 directeur van de stichting.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contactpersoon en -gegevens:

  • Initiatiefneemster van de Stichting is Babette Porcelijn, auteur van De verborgen impact
  • Stichting EcoPositief is gevestigd in HW10, Hendrik van Wijnstraat 10, 1065 AS te Amsterdam
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 860 262 479
  • Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@ecopositief.org

Financiering

Stichting EcoPositief zal de gestelde doelen voornamelijk middels donaties financieren. De middelen worden gebruikt voor het financieren van onderzoek, het doorontwikkelen van middelen, het vergroten van het bereik, de uitvoering van projecten en andere bestedingen die bijdragen aan het doel. 

Zodra na de overgang naar Stichting Think Big Act Now tevens inkomsten uit projecten ontstaan, zullen ook die ingezet worden om de doelen van de stichting te behalen, conform de voorwaarden van de ANBI status.

De top 10 tool heeft principieel geen verdienmodel, als dat de onafhankelijkheid aantast, want dat tast de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid aan. Het project ter vernieuwing van de Impact top 10 tool is mogelijk gemaakt door:

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting EcoPositief is in juli 2019 opgericht en zal zich, zoals ook beschreven in het beleidsplan, richten op onderzoek hoe impact tot stand komt en het aandragen van effectieve oplossingen, waarbij de hele keten en alle impact meegenomen worden. We ontwikkelen daarbij communicatie met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren hun impact te verlagen en eco-positief te worden.

Babette Porcelijn streeft deze doelen na sinds het uitbrengen van het boek De verborgen impact in 2016. Dat doet zij met de organisatie Think Big Act Now. Meer informatie over de uitgeoefende activiteiten vind je in het meest recente jaarverslag.

Beleidsplan

Alle informatie zoals weergegeven op deze site is tevens in te zien en te downloaden via onderstaand beleidsplan:

Jaarrekeningen en -verslag

Jaarrekening en -verslag Stichting EcoPositief 2021

Jaarrekening en -verslag Stichting EcoPositief 2020

Jaarrekening Stichting EcoPositief 2019