Welkom op de website van

Deze site is momenteel in aanbouw. Je kunt hier alvast informatie vinden over het doel van de stichting en de huidige projecten. Ook kun je kennis maken met de bestuurders en inzien hoe bijvoorbeeld het beloningsbeleid in elkaar zit. In het jaarverslag van 2020 vind je de meest recente informatie over de organisatie en het eerste project, het doorontwikkelen van de Impact Top 10 tool.

Stichting EcoPositief en Think Big Act Now

Op dit moment treffen wij voorbereidingen om de naam van Babette’s bedrijf, Think Big Act Now, daarvoor te laten vervallen en te gaan gebruiken als naam voor de stichting in plaats van Stichting EcoPositief. 

De werkzaamheden die Think Big Act Now uitvoert sluiten erg goed aan op de doelstellingen van de stichting. Alles wat we doen staat immers nu al in het teken van het verduurzamen van de maatschappij. Door deze werkzaamheden onder de stichting voort te zetten, ontstaan nieuwe kansen om maximale slagkracht uit ons werk te halen.

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via info@thinkbigactnow.org of info@ecopositief.org.

Doel van de stichting

Stichting EcoPositief draagt significant bij aan verduurzaming van de maatschappij door mensen en organisaties inzicht te geven en te inspireren om eco-positief te worden, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn. Een van de belangrijke pijlers is dat voor het berekenen van de ecologische impact alle factoren (alle soorten impacts en externaliteiten) worden meegenomen. 

We geven inzicht in de impact hotspots, we laten zien wat effectieve oplossingen zijn en benadrukken de voordelen van eco-positieve keuzes. Dat doen we op twee manieren die nauw samenhangen:

» Ten eerste onderzoeken wij hoe impact totstandkomt en wat we daar het beste aan kunnen doen. Onderzoek geeft inzicht in problemen en effectieve oplossingen.

» Vervolgens ontwikkelen wij communicatie over deze inzichten, met als doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren om eco-positief te worden.

Vernieuwing Impact Top 10 Tool

De online tool mijnverborgenimpact.nl is onderdeel van een bredere aanpak voor consumenten die willen verduurzamen. De tool geeft inzicht in de persoonlijke impact top 10, geeft tips en oplossingen en laat zien wat het effect is van je aanpassingen. De vernieuwde tool is in november 2020 opgeleverd en is gratis voor iedereen te gebruiken om inzicht te krijgen in de persoonlijke impact top 10.

Om tot deze nieuwe versie van Mijn Verborgen Impact te komen hebben wij:

» Het onderzoek naar de impact top 10 laten verbreden en verdiepen.

» De tool zelf verbreed en verdiept. Zo zijn meer gedetailleerde vragen toegevoegd en bevat een tool allerlei extra functies, die via het persoonlijk dashboard te gebruiken zijn.

In later stadium willen we ook de Franse en Engelse tool beter laten doorrekenen en omzetten naar de vernieuwde versie. Dit sluit aan bij de Franse en Engelse vertalingen van De verborgen impact. Ook hopen we een rekenmethodiek voor eco-positieve acties te ontwikkelen en aan te tool toe te voegen.

Het project ter vernieuwing van de Impact top 10 tool is mogelijk gemaakt door:

Onderwijs

’There is no planet B’. De leus staat op kartonnen borden en spandoeken over de hele wereld. Op het jeugdjournaal is te zien hoe scholieren wereldwijd demonstreren om aandacht te vragen voor klimaatverandering en milieu. Duurzaamheid is een thema van nu – misschien wel het allerbelangrijkste thema.

Veel jongeren willen graag actief meehelpen aan het verduurzamen van de aarde. Wat ze daarvoor nodig hebben is feitelijke kennis én een dosis positieve energie.

Daarom werkt het onderwijsteam van stichting Ecopositief aan de ontwikkeling en het aanbod van lesmateriaal. ‘Het ImpactProject’ biedt lesmateriaal voor het primair onderwijs waarmee kinderen zo jong mogelijk inzicht krijgen in hoe ze goede duurzame keuzes kunnen maken en zelf mee kunnen helpen aan een toekomstbestendige wereld. Ook voorziet het in de groeiende behoefte van basisscholen aan een structurele aanpak in duurzaamheidsonderwijs.

Meer informatie over ‘het ImpactProject’ lesmateriaal en het onderwijsteam vind je hier.